Returnering og garantier

Returneringsvejledning

Alle produkter skal returneres i god stand, i originale æsker (når det er muligt) og med alt tilbehør for at sikre fuld tilbagebetaling.

Pak produktet forsvarligt i den originale emballage, hvis det er muligt.

Vedlæg den nederste del af den oprindelige følgeseddel med produktet. Sørg for selv at beholde den øverste del af følgesedlen. Hvis du ikke kan sende din følgeseddel, bedes du vedlægge en seddel med oplysninger om dit ordrenummer, faktureringsnavn og -adresse med produktet.

Alle returforsendelsesomkostninger skal forudbetales.

Vi anbefaler, at du returnerer produkterne med forsikret pakkepost.

Gem sporingsnummeret fra den pakke, du sender retur, for at sikre at pakken returneres til lageret.

Du kan forvente en tilbagebetaling i samme form som oprindeligt brugt ved køb inden for 30 dage efter vores modtagelse af returpakken.

 

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr fremstillet efter 13. august 2005 skal have følgende symbol på produktet:

Dette symbol betyder, at produktet enten skal sendes til reparation og genanvendes eller sendes til behandling og genbrug gennem et godkendt afskaffelsessystem.

For at opfylde kravene i denne lovgivning og for at hjælpe med at beskytte miljøet tilbyder vi med glæde en gratis genbrugstjeneste. Når du køber en ny vare fra iRobot, vil vi sikre, at det gamle udstyr, der er ved at blive erstattet, vil blive behandlet og genanvendt korrekt i overensstemmelse med disse regler. Du skal blot sende os det gamle udstyr, når du modtager dit nye køb, så sørger vi for resten. Mod et mindre gebyr kan vi også afhente det gamle udstyr.

 

Vigtige oplysninger vedrørende returnering

Alle produkter skal returneres i god stand, i originale æsker (når det er muligt) og med alt tilbehør for at sikre fuld tilbagebetaling.

Du skal medsende retursedlen fra den oprindelige følgeseddel. Sørg for selv at gemme kopier.

Vi accepterer ikke tredjepartsfakturering for returnerede varer.

I tilfælde af transportskade skal du kontakte transportfirmaet eller vores kundeserviceafdeling på +45 898 84 195.

Du kan forvente en tilbagebetaling i samme form som oprindeligt brugt ved køb inden for 30 dage efter vores modtagelse af returpakken.

 

Beskadiget eller defekt produkt

Hvis du modtager et beskadiget eller defekt produkt, skal du inden 30 dage efter leveringsdatoen kontakte en medarbejder fra kundeservice på +45 898 84 195.

Oplys ordrenummeret, varenummeret og sporingsnummeret fra den oprindelige bekræftelsesmail.

Du skal også oplyse din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Hos iRobot vil vi gøre alt (inden for rimelighedens grænser) for at hjælpe dig med din returneringsanmodning. Hvis du ikke kontakter kundeservice, skal du selv afholde alle returforsendelsesomkostninger.

Hvis der er omfattende skade på emballagen, skal du straks kontakte en medarbejder fra kundeservice på +45 898 84 195. Sørg for at have dit ordrenummer ved hånden, når du kontakter kundeservice.

 

Garantier

Kunden er berettiget til at annullere en ordre og modtager i tilfælde af annullering en tilbagebetaling 30 dage efter ordreafgivelsesdatoen. Robotter, der er købt den 1. januar 2015 eller senere, leveres med en garanti på to år, som dækker komponenter og arbejdsomkostninger. Reservedele og udskiftningsprodukter er dækket i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage efter udskiftningsdatoen, alt efter hvilken periode der er længst. Bemærk, at brug af uoriginale tredjepartsprodukter (såsom batterier) medfører, at garantien bortfalder. Brug af uoriginale reservedele kan medføre, at produktet ikke længere fungerer eller ikke fungerer efter hensigten, og kan forårsage beskadigelse af produktet og det tilhørende udstyr (f.eks. opladeren). Renoverede robotter er dækket af en begrænset garanti på 90 dage, som kun omfatter komponenter, heriblandt batteriet. Alle begrænsede garantier træder i kraft på købsdatoen.

Bemærk også, at garantien kun gælder i det land, hvor produktet er købt.

Oplysninger om garantier for alle Roombas støvsugerrobotmodeller kan ses i brugsanvisningen.

 

iRobot – begrænset garanti

BEMÆRK: Denne begrænsede garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder i henhold til lovgivningen vedrørende salg af forbrugerprodukter.

Oversigt

Fra og med den 1. januar 2015 garanterer iRobot ("Vi", "Vores", "Os"), med forbehold for de undtagelser og begrænsninger, der er anført nedenfor, at dette produkt (eksklusive batterier) er i funktionsdygtig stand i en periode på to (2) år fra købsdatoen ("Garantiperioden"). Batterier er dækket i en Garantiperiode på tolv (12) måneder, og "Garantiperiode" skal forstås i overensstemmelse hermed i hele dette dokument. Såfremt produktet efter vores skøn ikke lever op til garantistandarden, reparerer eller bytter vi produktet uden beregning inden for rimelig tid som beskrevet nedenfor.

Denne begrænsede garanti er kun gældende og retsgyldig i det land, hvor produktet er købt, som defineret i vores forbrugersalgsbetingelser, der trådte i kraft, da du købte produktet.

Sådan fremsætter du et krav i henhold til den begrænsede garanti

Hvis du ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal du kontakte den lokale forhandler, hvis kontaktoplysninger kan findes på adressen http://uksupport.irobot.com/app/answers/list/?cc=dk. Sørg for at have serienummeret på dit produkt og det originale købsbevis med købsdato og fuldstændige oplysninger om produktet ved hånden, når du kontakter forhandleren. Vores medarbejdere er parate til at rådgive dig om processen i forbindelse med fremsættelse af krav.

Vi sørger for afhentning af produktet, så snart det er praktisk muligt, forudsat at du har fulgt den lokale forhandlers procedure i forbindelse med fremsættelse af krav.

Ved ethvert krav i henhold til den begrænsede garanti forudsættes det, at du underretter os (eller vores autoriserede serviceselskab/distributør) om den påståede defekt inden for et rimeligt tidsrum, efter at du er blevet opmærksom på fejlen, og det skal under alle omstændigheder være inden for garantiperioden.

 

Retsmiddel

Hvis et krav modtages inden for garantiperioden, og produktet ikke anses at leve op til garantien, vil vi ud fra vores skøn:

Garantiperioden vil, så vidt gældende lovgivning tillader, ikke blive forlænget eller fornyet eller på anden måde påvirket af efterfølgende ombytning, videresalg, reparation eller erstatning af produktet. Dog vil komponenter, der blev repareret eller erstattet under garantiperioden, være under garanti i resten af den oprindelige garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen for reparationen eller udskiftningen, alt efter hvilken er længst.

Erstattede eller reparerede produkter, såfremt dette er relevant, vil blive returneret til dig så hurtigt som praktisk muligt.

Alle dele af produktet eller andet udstyr, som vi erstatter, bliver vores ejendom. Hvis produktet viser sig ikke at være omfattet af denne begrænsede garanti, forbeholder vi (og vores autoriserede serviceselskaber) os retten til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Ved reparation eller erstatning af produktet kan vi bruge produkter eller dele, som er nye, tilsvarende nye eller renoverede.

 

Hvad er ikke dækket?

Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil garantien ikke gælde, hvis defekterne vedrører følgende: (a) normal slitage (herunder, uden begrænsning, slitage af batterier), (b) defekter forårsaget af grov eller uhensigtsmæssig håndtering eller brug eller skade forårsaget ved uheld, misbrug, forsømmelse, ild, vand, lynnedslag eller andre naturfænomener, (c) den kendsgerning, at batteriet har været kortsluttet, hvis forseglingen af batteriets beskyttelseskappe eller cellerne er brudt eller viser tegn på manipulation, eller hvis batteriet er blevet brugt i andet udstyr end det, som er specificeret for batteriet, (d) hvis produktinstruktionerne ikke er fulgt, (e) bevidst eller forsætlig skade, vanrøgt eller uagtsomhed, (f) brug af reservedele eller andet erstatningsudstyr (herunder forbrugsvarer), som ikke er leveret eller anbefalet af os, (g) enhver ændring eller modifikation af produktet, som er blevet udført af dig eller en tredjepart, der ikke er godkendt af os, (h) enhver utilstrækkelig pakning af produktet ved transport, (i) ekstreme eller ydre årsager uden for vores rimelige kontrol.

Denne begrænsede garanti gælder ikke for tilbehør og andre forbrugsenheder såsom filtre og børster. Denne begrænsede garanti vil være ugyldig, hvis (a) produktets serienummer er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt, ændret eller er ulæseligt på nogen måde (vurderet ud fra vores skøn alene), eller (b) du ikke overholder vilkårene i denne garanti eller din kontrakt med os.

Begrænsning af iRobots ansvar

Denne begrænsede garanti er underlagt vores forbrugersalgsbetingelser, herunder (uden begrænsning) alle undtagelser og begrænsninger fastsat heri, som herigennem er omfattet ved henvisning.

 

Komponenter og reparationer

Kontakt iRobots tekniske support på +45 898 84 195 for at få oplysninger om komponenter og reparationer.

 

Kredit

Du kan forvente en tilbagebetaling i samme form som oprindeligt brugt ved køb inden for 30 dage efter vores modtagelse af returpakken.